De evnerike barna i barnehagen


https://www.barnehage.no/artikler/de-begavede-barna/428557

https://www.barnehage.no/artikler/barn-med-stort-laeringspotensial-ma-ikke-holdes-igjen/431436


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016-2018  |  Bente Sandholt Læreglede | post@bentesandholt.no

Alt innhold på siden tilhører Bente Sandholt Læreglede. Materiell kan lastes ned for personlig bruk,

eller for å brukes i undervisningsøyemed. Du kan ikke bruke materiale i kommersiell sammenheng.

Dette inkluderer også å kopiere innhold fra oppgavene for å lage eget materiale for videredistribusjon.