top of page

Digital lese- og skriveopplæring


Ved å se på opplæring i bokstavforming som en adskilt del fra resten av lese- og skriveopplæringen, er det, ved bruk av digitale verktøy, fullt mulig for elevene raskt å oppnå funksjonell lese- og skriveferdighet, lenge før de har lært å forme alle bokstavene riktig.

Linker:

www.utdanningsforbundet.no - Bruk av PC med lydstøtte

forskning.no - Lærer tastatur før håndskrift

www.statped.no - Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page