Digital lese- og skriveopplæring


Ved å se på opplæring i bokstavforming som en adskilt del fra resten av lese- og skriveopplæringen, er det, ved bruk av digitale verktøy, fullt mulig for elevene raskt å oppnå funksjonell lese- og skriveferdighet, lenge før de har lært å forme alle bokstavene riktig.

Linker:

www.utdanningsforbundet.no - Bruk av PC med lydstøtte

forskning.no - Lærer tastatur før håndskrift

www.statped.no - Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts