05/07/2018

https://www.barnehage.no/artikler/de-begavede-barna/428557

https://www.barnehage.no/artikler/barn-med-stort-laeringspotensial-ma-ikke-holdes-igjen/431436

08/05/2015

Ved å se på opplæring i bokstavforming som en adskilt del fra resten av lese- og skriveopplæringen, er det, ved bruk av digitale verktøy, fullt mulig for elevene raskt å oppnå funksjonell lese- og skriveferdighet, lenge før de har lært å forme alle bokstavene riktig.

Li...

Please reload

Viktige innlegg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Nyeste innlegg
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2016-2018  |  Bente Sandholt Læreglede | post@bentesandholt.no

Alt innhold på siden tilhører Bente Sandholt Læreglede. Materiell kan lastes ned for personlig bruk,

eller for å brukes i undervisningsøyemed. Du kan ikke bruke materiale i kommersiell sammenheng.

Dette inkluderer også å kopiere innhold fra oppgavene for å lage eget materiale for videredistribusjon.